Caută
Caută

Livrarea

5. Livrarea

Livrarea biletelor se face prin email. Ne rezervăm dreptul de a întârzia/ refuza o livrare în cazul în care ați optat pentru plată online însă suma virată nu este evidențiată în conturile noastre până la termenul limită stabilit pentru vânzare.
Livrarea se face
 în maxim 7 zile lucrătoare de la plasarea cu succes a comenzii. 
Dacă nu livrăm produsele în termenul stabilit, aveți dreptul la rezoluțiunea contractului. În acest caz, vă vom rambursa fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite temeiul contractului în decurs de cel mult 7 zile de la data la care ne-a fost comunicată decizia de terminare a contractului pentru motivul
de mai sus, cu condiția ca decizia dvs. să nu intervină înainte de livrarea produselor comandate.
Ne rezervăm dreptul de a nu mai onora și expedia comenzi persoanelor care nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale, pecuniare sau de altă natură față de OTM . În cazul în care clientul solicită în scris pe email la adresa contact@otmed.ro, ulterior lansării comenzii, modificări asupra comenzii, termenul de livrare va fi de 15 zile lucrătoare de la momentul ultimei intervenții pe comanda inițială. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a anula comenzile asupra cărora se solicita mai mult de 2 modificări din momentul plasării. După două încercări de livrare nereușite, efectuate prin email, comanda dvs. va fi considerată anulată, iar acest contract reziliat.

Ne rezervăm dreptul de a nu mai expedia comenzi persoanelor pe contul cărora se înregistrează cel mult două comenzi a căror livrare nu a putut fi efectuată cu succes în decurs de o lună.